Prawo dla odpowiedzialności

2018 czerwiec
21

W dniu 21 czerwca Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy gościł na kongresie „Prawo dla odpowiedzialności” organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA).  Podczas spotkania omawiana była tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu nie tylko w kontekście dobrych praktyk, lecz także relacji między odpowiedzialnością społeczną, a prawem zachęcającym do świadomego działania na rzecz społeczności lokalnych, środowiska naturalnego oraz struktury wewnętrznej i efektywności firm. ZP PPS reprezentował pan Prezes Leszek Wiwała, który przedstawiał działania SR realizowane przez naszą organizację oraz brał udział w dyskusji w czasie jednego z paneli "Wpływ odpowiedzialności społecznej na wizerunek marki i wybory konsumentów".

Wróć