Problemy i wyzwania

Większość konsumentów pije alkohol w sposób odpowiedzialny, zachowując umiar i powstrzymując się od picia w sytuacjach wymagających abstynencji. W każdym społeczeństwie istnieje jednak grupa, która nadużywa alkoholu lub spożywa go w sposób szkodliwy społecznie. Takie przypadki motywują do podjęcia działań profilaktycznych i edukacyjnych. Branża alkoholowa obok władz państwowych i organizacji społecznych widzi w tym swoją rolę.

W Polsce w ostatniej dekadzie w wielu obszarach doszło do poprawy wskaźników. Dużym wyzwaniem wciąż pozostaje picie alkoholu przez osoby nieletnie oraz spożywanie alkoholu z nielegalnych źródeł.

NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY ZWIĄZANE Z NIEODPOWIEDZIALNĄ KONSUMPCJĄ:

1. Nadużywanie alkoholu

2. Uzależnienie od alkoholu

3. Prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu

4. Spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie

5. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży

6. Spożywanie nielegalnego alkoholu

 

1. Nadużywanie alkoholu


Polska zajmuje 19. miejsce w Europie pod względem ryzykownego spożywania alkoholu.
W Polsce mamy najniższy w UE odsetek Polek nadużywających alkoholu (2,4%).


Odsetek osób przyznających się do nadużywania alkoholu w UE w (%)


Dane: WHO
Założenia dla Polski: mężczyźni — powyżej 10 l 100-procentowego alkoholu rocznie; kobiety — powyżej 7,5 l 100-procentowego alkoholu

2. Uzależnienie od alkoholu


W Polsce uzależnionych od alkoholu jest ok. 800 tys. osób , co stanowi 2% populacji
Dane: PARPA, 2012.

3. Prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu


W 2013 r. odnotowano najniższą od 14 lat liczbę wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących, a także liczbę zabitych i rannych. W ciągu ostatniej dekady o 46% spadła liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.


Wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących w latach 1999–2012


Źródło: Komenda Główna Policji

 

4. Spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie


Problem napotykany w większości państw europejskich, choć międzynarodowe badania pokazują, że polska młodzież sięga po alkohol nieco rzadziej niż rówieśnicy z innych krajów. Najczęściej jest to piwo, rzadziej wino i wódka.

82% piętnastolatków przyznaje, że ma łatwy dostęp do piwa, 77% do papierosów, 70% do wina, a 63% do wódki

57% piętnastolatków w czasie ostatnich 30 dni piło piwo, 26% wino, 41% wódkę

Dane: ESPAD 2011 r.

5. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży


Od kilku lat rośnie odsetek kobiet, które zachowują całkowitą abstynencję podczas ciąży. Wciąż jednak zbyt mało lekarzy ginekologów edukuje i przestrzega na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód.
10% kobiet w Polsce spożywa alkohol w trakcie ciąży
65% kobiet przyznaje, że nikt z opieki medycznej nie rozmawiał z nimi na temat spożywania alkoholu w czasie ciąży

6. Spożywanie nielegalnego alkoholu


Różne szacunki przewidują, że szara strefa napojów alkoholowych stanowi od 10% do 30% rynku. Natomiast nierejestrowane spożycie to 18 mln l 100-procentowego alkoholu, co stanowi ok. 15% legalnego rynku napojów spirytusowych.

Niestety prawie pół tysiąca osób trafiło w 2013 r. do polskich szpitali z zatruciem metanolem i glikolem, 162 osoby zmarły w trakcie hospitalizacji.
Ok. 858,3 mln zł wynosi strata, jaką Skarb Państwa i samorządy poniosły w 2011 r. – tylko z tytułu nieodprowadzonych podatków.


Członkowie ZP PPS mają świadomość istnienia tych problemów, dlatego angażują się w działania społeczne i edukacyjne – więcej w zakładce NASZE KAMPANIE.

Wróć