Kampania "Lepszy start dla Twojego dziecka" stawia na lekarzy

2019 marzec
12

UNIQUE WORK (dawniej G-Pharma) oraz ZPPPS nawiązały współpracę, przy organizacji konferencji „GINEKOLOGIA 2019”. W ramach 16 edycji, które w 2019 r odbędą się w różnych miastach Polski, poruszane będą tematy związane z edukacją o konieczności zachowania abstynencji w trakcie ciąży, a w szczególności metod komunikacji tego zagadnienia na linii lekarz – pacjentka. To kolejna odsłona programu „Lepszy start dla Twojego dziecka” prowadzonego przez ZPPPS od ponad 10 lat.

Potrzeba takich warsztatów wynika wprost z badań przeprowadzonych zarówno wśród lekarzy, jak i kobiet w ciąży. O ile prawie 80% ankietowanych lekarzy deklaruje, iż rozmawia z ciężarnymi o alkoholu i jego negatywnym wpływie na płód, to z badań kobiet wyłania się odmienny obraz. Otóż ponad 80% matek i kobiet w pierwszej ciąży zadeklarowało, że lekarz nigdy nie rozmawiał z nimi na temat. Ta wielka przepaść między deklaracjami obu grup, pokazuje jak ważny jest temat skutecznej komunikacji na linii lekarz-pacjent.

Rozmowy z pacjentkami, zwłaszcza, gdy dotyczą delikatnych, ale zarazem ważnych spraw takich jak spożywanie alkoholu w czasie ciąży mogą przysparzać wiele trudności. Mimo to naszym obowiązkiem jako lekarzy jest podejmowanie tego tematu i wzmacnianie w pacjentkach postawy abstynencji w czasie ciąży – powiedział prof. Tomasz Paszkowski, ginekolog z wieloletnim stażem. Uważając ten temat za istotny włączyliśmy go do cyklu konferencji dla ginekologów „GINEKOLOGIA 2019” wierząc, że wiedza jaką chcemy przekazać lekarzom oraz praktyczne wskazówki przyczynią się do zwiększenia świadomości wśród pacjentek, że nie ma bezpiecznej ilość alkoholu w ciąży – dodał.

Cykl konferencji rozpoczął się 2 marca w Lublinie i obejmie największe ośrodki miejskie w naszym kraju. W każdej z konferencji przewidziany jest udział ok. 120 lekarzy ginekologów. Oprócz cyklu konferencji ZPPPS prowadzi również inne działaniach skierowane dla kobiet, jak np. serwis edukacyjny www.lepszystart.com.pl oraz profil na FB „Zdrowa ciąża”, na których można znaleźć informacje, porady i artykuły dotyczące ciąży i macierzyństwa.

Edukacja dotycząca odpowiedzialnego spożywania alkoholu jest bardzo potrzebna i nasz związek od lat ją podejmuje. Traktujemy to jako nasz obowiązek. Prowadziliśmy i prowadzimy kilka programów dostosowując je do potrzeb, które obserwujemy, bądź takich które są nam zgłaszane. W szczególności nasze działania kierujemy do grup, które z zasady powinny powstrzymać się przed spożyciem alkoholu, jak np. kobiety w ciąży – powiedział Witold Włodarczyk, prezes ZPPPS.  Od lat też staramy się przekonać decydentów, że nie restrykcje i zaostrzanie prawa, a edukacja, informacja i współdziałanie wszystkich zainteresowanych stron to jedyna droga do ograniczenia zjawiska nieodpowiedzialnego spożycia alkoholu.  

Wróć