Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położnych

2018 wrzesień
16

Podczas XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położnych na Stadionie PGE Narodowy zaprezentowaliśmy kampanię edukacyjną „Lepszy start dla Twojego dziecka”. W trakcie wykładu prof. Mirosław Wielgoś, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położnych oraz rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawił założenia kampanii, przypomniał czym jest FAS (Fatal Alcohol Syndrom) oraz jakie koszty społeczne powoduje. W zdecydowany sposób podkreślił rolę lekarza ginekologa w informowaniu o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży. Każdy z lekarzy uczestniczący w kongresie otrzymał ulotkę edukacyjną ze wskazówkami jak przeprowadzić efektywną rozmowę z ciężarną pacjentką na temat szkodliwości spożywania alkoholu. Kongres ginekologów zainicjował działania związku w ramach kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka”, które w najbliższym czasie w zdecydowanej większości będą skupione na edukacji lekarzy i studentów medycyny.

Wróć