Produkcja spirytusu biobójczego, apel o brak nowych danin, sprzedaż alkoholu przez internet

2020 kwiecień
15

Plan ponownego obudzenia gospodarki ma zostać w tym tygodniu zaprezentowany przez rząd. Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) przedstawił wyzwania jakie stoją przed branżą w obliczu pandemii koronawirusa. Wśród postulatów znalazły się apele o ułatwienie procedur dotyczących produkcji etanolu biobójczego, niewprowadzanie nowych podatków i opłat oraz umożliwienie sprzedaży wyrobów spirytusowych za pośrednictwem internetu.

ZP PPS zwraca uwagę na bariery administracyjne, które uniemożliwiają większe wsparcie branży spirytusowej w walce z pandemią. Jednym z przykładów jest skomplikowana i czasochłonna administracyjna procedura zamiany alkoholu używanego do produkcji spożywczej, na taki który można przekazać do wytwarzania środków biobójczych.

„Stawiamy się do dyspozycji rządu, chcemy pomagać w tej trudnej sytuacji. Mamy strategiczny surowiec jakim jest spirytus, który służy do produkcji środków biobójczych. Tam gdzie było to możliwe przestawiliśmy produkcję z celów konsumpcyjnych na potrzeby związane z walką z pandemią. Drugą drogą jest nieodpłatne przekazywanie spirytusu najbardziej potrzebującym”, podkreśla Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Na olbrzymie straty narażone są także sektory powiązane z branżą spirytusową, a w szczególności HoReCa. 

„Przestały działać kluby, puby, restauracje, hotele. To nasi bardzo ważni odbiorcy, którym dotychczas sprzedawaliśmy około 15 procent produkcji.  Mamy też problemy z eksportem polskich wyrobów spirytusowych, ponieważ rynki zagraniczne także zamarły”, wylicza Witold Włodarczyk.

Ze względu na spadek sprzedaży ZP PPS zwraca uwagę na zagrożenie zmniejszenia wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków: akcyzowego i VAT i postuluje, umożliwienie handlu wyrobami spirytusowymi przez internet, gdzie w obecnej sytuacji przenosi się duża część aktywności gospodarczej. Tradycyjny handel naraża klientów i pracowników na ryzyko zarażenia koronawirusem, a wiele sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych zostało zamkniętych.  E-commerce pozwala przynajmniej częściowo rozładować kolejki w sklepach i zmniejszać ryzyko dla klientów i pracowników związanych z bezpośrednim, bliskim kontaktem, gdyż ludzie będą bardziej skłonni do pozostania w domu. Ponadto, sprzedaż internetowa w dobie epidemii pozwoli przynajmniej na częściowe utrzymanie produkcji w zakładach spirytusowych. Branża spirytusowa pozostaje jedyną spośród innych branż spożywczych z nieuregulowaną możliwością handlu za pośrednictwem internetu.

„Jasne zasady, które pozwolą na przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, np. skuteczna weryfikacja wieku kupujących pozwolą branży utrzymać część rynku utraconego przez epidemię oraz uruchomienie bezpiecznego w czasach pandemii kanału sprzedaży. Dzięki temu ludzie nie będą chodzić do sklepu, żeby kupić alkohol, bo przecież wszystkie inne towary mogą zamówić online z dostawą do domu. Także dla gastronomii handel przez internet, w obecnych czasach, jest jedyną deską ratunku. Jeżeli lokale dostarczają konsumentom posiłki, to mogłyby również alkohol. Na ten krok zdecydowały się Łotwa i Korea Południowa, a w wielu krajach nie ma żadnego problemu ze sprzedażą alkoholu przez internet”, podkreśla Witold Włodarczyk.

ZP PPS liczy także, że rząd zrezygnuje z planów wprowadzenie opłaty od napojów alkoholowych sprzedawanych w małych objętościach.

„W obecnej sytuacji nałożenie dodatkowej daniny na branżę, byłaby całkowitym absurdem. Jeżeli kierujemy szereg środków finansowych, żeby przedsiębiorstwa utrzymywały miejsca pracy, a jednocześnie próbujemy wbić gwóźdź do trumny branży spirytusowej, to mamy dwa przeciwstawne działania i zakładam, że nikt do takiej sytuacji nie doprowadzi. Nie jesteśmy w stanie oszacować, jak bardzo negatywny wpływ na gospodarkę będzie miała pandemia, dlatego prosimy polski rząd o zmniejszenie ryzyk biznesowych, które mogą utrudnić wyjście naszej branży z kryzysu”, podkreśla Witold Włodarczyk.

ZP PPS liczy, że państwo przeprowadzi gruntowną reformę systemu  akcyzowego w Polsce, tak aby producenci wszystkich rodzajów napojów alkoholowych płacili akcyzę od zawartości czystego alkoholu etylowego w napoju. W obecnym porządku prawnym państwo stosuje preferencje wobec branży piwowarskiej.

ZP PPS wystosował do premiera, ministrów i parlamentarzystów list, w którym branża wyraża gotowość do wsparcia rządu w walce z pandemią, apeluje o niewprowadzenie opłat od napojów alkoholowych w małych objętościach, zwraca uwagę na realną możliwość spadku wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego i proponuje umożliwienie, przynajmniej na czas zagrożenia COVID-!9, sprzedaży wyrobów spirytusowych za pośrednictwem internetu.

Zapis wideokonferencji jest dostępny jest pod linkiem:

 https://youtu.be/STLtnpj_sYU

 

 

Wróć