Spotkanie pracodawców z branży spirytusowej ze związkami zawodowymi

2019 wrzesień
09

W poniedziałek 9 września pracodawcy ze Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy spotkali się z przedstawicielami Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ Solidarność. Dyskutowano na temat wyzwań stojących przed branżą spirytusową, o znaczeniu dobrych relacji pomiędzy pracownikami i pracodawcami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz o możliwości współpracy związków pracodawców i związków zawodowych. Podczas spotkania została podpisana „Deklaracja współpracy”.

Wróć