Szkolenia o odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu

2018 październik
09

W październiku rozpoczęliśmy kolejną edycje szkoleń „Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu i serwowanie napojów alkoholowych”. 9 października w Skierniewicach odbyły się warsztaty dla właścicieli i pracowników sklepów, w których sprzedawany jest alkohol oraz osób prowadzący restauracje i ogródki gastronomiczne. Powyższe szkolenia mają na celu ugruntowanie wiedzy na temat alkoholu i jego wpływu na człowieka oraz wskazanie ryzyka związanego z nieodpowiedzialną konsumpcją. Pozwala to zrozumieć osobom zatrudnionym przy sprzedaży i podawaniu alkoholu jak wielka odpowiedzialność za zdrowie i życie ich klientów na nich ciąży. Dotychczas projekt został realizowany w kilkudziesięciu miastach Polski. Partnerami zazwyczaj są władze lokalne, policja oraz straż miejska, które biorą aktywy udział w jednym z paneli szkoleniowych dotyczących prawnych aspektów sprzedaż alkoholu.

Wróć