V Kongres Branży Spirytusowej - podsumowanie

2018 listopad
13

Branża spirytusowa ma szansę, by stać się jedną z lokomotyw polskiej gospodarki. Świadczy o tym nie tylko kwota danin jakimi zasila budżet państwa, czy liczba miejsc pracy jakie zapewnia, ale także jej silny wpływ na kilka sektorów gospodarki, takich jak chociażby rolnictwo, czy wkład w budowanie dodatniego bilansu wymiany handlowej naszego kraju. Ważna jest także jej rola w edukacji społecznej poprzez kreowanie modelu odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Takie wnioski można wyciągnąć po V Kongresie Branży Spirytusowej, który odbył się 13 listopada br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O szansach, jakie stoją przed branżą, dyskutowano podczas debaty pt. „Branża spirytusowa w gospodarce”, w której udział wzięli: Nadinspektor Piotr Walczak - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Jerzy Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Szumowski, Przewodniczący Rady Głównej ZP PPS oraz Tomasz Wróblewski, Prezes Warsaw Enterprise Institute.

Wprowadzenie do tematu panelu zapewnił gość z zagranicy - Ulrich Adam, Dyrektor Generalny Spirits Europe. Przedstawił on światowe trendy w branży. Zgodnie z nimi rośnie wartość eksportu alkoholu w krajach UE, a główne rynki zbytu znajdują się poza wspólnotą – w USA, Chinach, Rosji czy Kanadzie. Zgodnie z danymi, które przedstawił Ulrich Adam, w Polsce mamy do czynienia z jedną z największych wartości akcyzy w UE.

Podczas Kongresu podkreślano także wysoką innowacyjność firm produkujących napoje spirytusowe. Przejawia się ona także w dbaniu o odpowiedzialną konsumpcję alkoholu. Programy edukacyjne w branży są realizowane kompleksowo już od dekady, o czym można się było przekonać oglądając film „10 lat działań edukacyjnych w branży spirytusowej”. Za jeden z przykładów może tutaj posłużyć kampania „Lepszy start dla Twojego dziecka”, której głównym celem jest uświadomienie kobietom w ciąży, że każda ilość alkoholu spożywana w ciąży może szkodzić ich dziecku.  Projekcja poprzedziła drugi panel poświęcony właśnie roli branży w edukacji społecznej. Udział w nim wzięli: Aneta Jóźwicka - Przewodnicząca Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności ZP PPS, Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała - prof. KUL,  dr Adam Kłodecki - psychoterapeuta, specjalista leczenia uzależnień oraz Paweł Błasiak - Prezes Stołecznego WOPR, partner kampanii Pływam bez promili.

Relacja filmowa z kongresu

Wróć