ZP PPS postuluje o zrównanie stawek akcyzy

2019 czerwiec
26

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy: dzięki zrównaniu stawek akcyzy na różne alkohole państwo może zyskać 12 miliardów złotych

Teraz mamy bardzo duże dysproporcje - producenci wyrobów spirytusowych rocznie odprowadzają 7,5 mld zł podatku akcyzowego, a przemysł piwowarski 3,5 mld zł – to mniej niż połowa kwoty wpłacanej przez branżę spirytusową. Warto te dane zestawić ze spożyciem poszczególnych rodzajów alkoholu w Polsce. Najpopularniejsze w naszym kraju piwo (prawie 58 proc. spożycia) dostarcza budżetowi państwa zaledwie 30 proc. całości podatku akcyzowego na alkohol, natomiast wyroby spirytusowe (około 35 proc. spożycia) zapewniają prawie 67 proc. wpływów z akcyzy. 

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy proponuje wprowadzenie dla wszystkich rodzajów alkoholu jednakowo liczonego podatku akcyzowego – wspólnym mianownikiem powinien być 1 gram czystego etanolu zawartym w każdym napoju alkoholowym.

Teraz stawka akcyzy na wódkę jest prawie trzykrotnie wyższa niż na piwo. W półlitrowej butelce wódki 40 proc., która kosztuje 20 złotych, akcyza zabiera prawie 11,5 złotych, natomiast w półlitrowej puszce piwa 5,5 proc. o wartości 3 złotych, wysokość podatku akcyzowego nie przekracza 50 groszy.

„W tej chwili w Polsce producenci wyrobów spirytusowych są dyskryminowani, natomiast branża piwowarska jest traktowana preferencyjnie. Chciałbym podkreślić z całą mocą, że alkohol to alkohol i ma taki sam wpływ na organizm człowieka niezależnie od sposobu podania. W szklance piwa i kieliszku wódki znajduje się ten sam etanol w tej samej ilości, a to oznacza, że nie mają uzasadnienia nierówności w opodatkowaniu pomiędzy poszczególnymi kategoriami napojów alkoholowych, podkreśla Witold Włodarczyk, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Według szacunków Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy dzięki zrównaniu akcyzy na różne rodzaje alkoholu państwo zyskałoby 12 miliardów złotych w latach 2020 – 2023, jako skumulowany efekt wzrostu wpływów z akcyzy i VAT.

„Domagamy się równego traktowania producentów produktów alkoholowych i stosowania takich samych zasad podatkowych. Od razu uspokajam - nie chcemy rewolucyjnych zmian na rynku – proponujemy czteroletni okres przejściowy, w którym systematycznie, co roku stawka akcyzy dla piwa będzie wzrastać, podkreśla Witold Włodarczyk.

Branża spirytusowa zaproponowała alternatywne rozwiązanie do propozycji rządu, który planuje w przyszłym roku podwyżkę akcyzy na wyroby alkoholowe o 3 proc. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów podniesienie stawki przysporzy państwu 353 miliony złotych. Eksperci przestrzegają – ten krok może doprowadzić do wzrostu szarej strefy w Polsce i zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu akcyzy.

Polskie firmy spirytusowe przekazują państwu prawie 13 miliardów złotych rocznie w formie podatków i innych opłat oraz zapewniają 100 tysięcy miejsc pracy przy produkcji, w dystrybucji, sprzedaży i w rolnictwie.

Wróć