Partnerzy

Relacje z otoczeniem zewnętrznym są kluczowym elementem funkcjonowania każdej organizacji branżowej. Reprezentując przemysł spirytusowy w Polsce ZP PPS współpracuje z wieloma partnerami społecznymi, prowadzi dialog z administracją publiczną, korzysta z opinii ekspertów, realizuje projekty z organizacjami pozarządowymi, a także angażuje się w działania na szczeblu Unii Europejskiej.

ZP PPS jest członkiem następujących organizacji:

Organizacje międzynarodowe:

  • spiritsEurope – organizacja reprezentująca przemysł spirytusowy na szczeblu europejskim, składa się z 31 krajowych stowarzyszeń oraz 8 czołowych producentów mocnych alkoholi na świecie. http://spirits.eu/

Organizacje krajowe:

  • Krajowa Izba Gospodarcza – największa (zrzeszająca ponad 150 podmiotów) niezależna organizacja biznesu w Polsce utworzona w 1990 r. Izba dba o polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej i działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie. Organizuje międzynarodowe wystawy (Expo), a także misje gospodarcze i narodowe ekspozycje przedsiębiorców na całym świecie. http://kig.pl/
  • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - zrzesza pracodawców małych i średnich firm, niezależnie od branży w jakiej działają. Związek od czerwca 2010 roku inicjuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE i tym samym wyrównania szans konkurencyjnych pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami. http://zpp.net.pl/ 
  • Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy – zrzesza najważniejszych uczestników rynku reklamowego w Polsce: reklamodawców, agencje reklamowe i domy mediowe oraz media. Rada dba o uczciwość przekazu reklamowego oraz przeciwdziała rozpowszechnianiu reklam wprowadzających w błąd, naruszających wartości społeczne oraz zagrażające uczciwej konkurencji. http://radareklamy.pl

 

Współpracujemy z:

- organizacjami międzynarodowymi:

  • International Alliance for Responsible Drinking (IARD) – organizacją zajmującą się edukacją społeczeństwa w kwestii odpowiedzialnego spożywania alkoholu oraz działań przeciwko problemowi uzależnień alkoholowych.  http://www.iard.org/ 
  • Scotch Whisky Association (SWA) – stowarzyszeniem reprezentującym… producentów szkockiej whisky w UE i na całym świecie. http://www.scotch-whisky.org.uk/
  • Distilled Spirits Council (DISCUS) – organizacją branżową reprezentującą głównych producentów i sprzedawców wyrobów spirytusowych w Stanach Zjednoczonych. http://discus.org/
  • International Wine & Spirit Research (IWSR) – czołowym dostawcą danych i informacji rynkowych o winach i napojach spirytusowych. http://www.theiwsr.com/

- innymi organizacjami branżowymi:

  • Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji (POHID) www.pohid.pl
Wróć