Portal spożywczy o Białej Księdze napojów alkoholowych

2019 wrzesień
04

Autorzy Białej Księgi branży alkoholowej zwracają uwagę na dyskryminację  wyrobów spirytusowych w polskim prawie i stawiają tezę, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości z 1982 roku, która traktuje preferencyjnie piwo względem innych napojów alkoholowych może naruszać art. 32 Konstytucji RP.

Artykuł pod linkiem

Wróć