Historia związku

Początki organizacji reprezentującej interesy branży spirytusowej sięgają 1921 r., w którym powołano Naczelną Organizację Przemysłu Spirytusowego w Polsce. Po II wojnie światowej, w ramach gospodarki centralnie planowanej, nie było miejsca na samorządnie działającą organizację przemysłu spirytusowego. Wszystkie przedsiębiorstwa produkujące wyroby spirytusowe połączono w jeden organizm – Polmos (skrót do Państwowy Monopol Spirytusowy).

Dopiero po podzieleniu POLMOS-u (w 1992 roku) władze poszczególnych przedsiębiorstw zdecydowały o reaktywowaniu branżowej reprezentacji przemysłu spirytusowego. Powołano wówczas Krajową Radę Przetwórstwa Spirytusu (KRPS), która formalnie rozpoczęła swoją działalność w maju 1993 r. w ramach Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Początkowo KRPS liczyła 25 przedsiębiorstw państwowych. Wraz z postępem procesów prywatyzacyjnych zmieniała się struktura własnościowa członków.

18 maja 2009 r. odbyło się zgromadzenie członków założycieli Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, podczas którego zadecydowano o utworzeniu nowej organizacji: Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS).