Polityka alkoholowa

Producenci i dystrybutorzy napojów spirytusowych należący do ZP PPS poważnie traktują swoją rolę w zakresie promocji odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Dlatego od 2008 r. inwestują w działania społeczne i edukacyjne, prowadzone przez ZP PPS, które mają na celu ograniczyć szkodliwą konsumpcję alkoholu.

Polityka alkoholowa w Polsce i na świecie

W Polsce politykę alkoholową prowadzi Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Założenia określane są przez „Narodowy program zdrowia 2016-2020".

Na funkcjonowanie branży alkoholowej, a w szczególności kierunek jej działań społecznych, mają także wpływ dokumenty organizacji międzynarodowych, jak WHO i Unia Europejska.

Najważniejsze dokumenty dotyczące polityki alkoholowej to:

  • "Globalna strategia WHO" dotycząca ograniczania szkodliwej konsumpcji alkoholu z 2010 r.
  • "Europejski plan działań WHO" w sprawie ograniczania szkodliwej konsumpcji alkoholu na lata 2012-2020
  • "Globalna strategia WHO" odnosząca się do chorób niezakaźnych na lata 2013-2020
  • "Strategia Unii Europejskiej" omawiająca problem ograniczania szkodliwej konsumpcji alkoholu na lata 2006-2012

Podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją i handlem alkoholem są ważnymi graczami jako twórcy, producenci, dystrybutorzy, promotorzy oraz sprzedawcy napojów alkoholowych. Są oni szczególnie zachęcani do uwzględnienia skutecznych sposobów zapobiegania i zmniejszania szkodliwego spożycia alkoholu przy wypełnianiu wyżej wymienionych ról, w tym do samoregulacji i innych inicjatyw. Mogą także kontrybuować poprzez udostępnienie danych na temat sprzedaży i konsumpcji napojów alkoholowych.

Globalna strategia WHO dotycząca ograniczania szkodliwej konsumpcji alkoholu, WHO 2010.