Problemy i wyzwania

Większość konsumentów pije alkohol w sposób odpowiedzialny, zachowując umiar i powstrzymując się od picia w sytuacjach wymagających abstynencji. W każdym społeczeństwie istnieje jednak grupa, która nadużywa alkoholu lub spożywa go w sposób szkodliwy społecznie. Takie przypadki motywują do podjęcia działań profilaktycznych i edukacyjnych. Branża alkoholowa obok władz państwowych i organizacji społecznych widzi w tym swoją rolę.

W Polsce w ostatniej dekadzie w wielu obszarach doszło do poprawy wskaźników. Dużym wyzwaniem wciąż pozostaje picie alkoholu przez osoby nieletnie oraz spożywanie alkoholu z nielegalnych źródeł.

Najważniejsze problemy związane z nieodpowiedzialną konsumpcją:

Nadużywanie alkoholu

Uzależnienie od alkoholu

Prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu

Spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie

Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży

 Spożywanie nielegalnego alkoholu

Odsetek osób przyznających się do nadużywania alkoholu w UE w (%)

Dane: WHO
Założenia dla Polski: mężczyźni — powyżej 10 l 100-procentowego alkoholu rocznie; kobiety — powyżej 7,5 l 100-procentowego alkoholu

Wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących w latach 1999-2012

Źródło: Komenda Główna Policji

Nadużywanie alkoholu

Polska zajmuje 19. miejsce w Europie pod względem ryzykownego spożywania alkoholu.
W Polsce mamy najniższy w UE odsetek Polek nadużywających alkoholu (2,4%).

Uzależnienie od alkoholu

W Polsce uzależnionych od alkoholu jest ok. 800 tys. osób , co stanowi 2% populacji
Dane: PARPA.

Prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu

W 2017 r. odnotowano najniższą od dekady liczbę wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących, a także liczbę zabitych i rannych. W ciągu ostatnich 10 lat o 56% spadła liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

 Spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie

Problem napotykany w większości państw europejskich, choć międzynarodowe badania pokazują, że polska młodzież sięga po alkohol nieco rzadziej niż rówieśnicy z innych krajów. Najczęściej jest to piwo, rzadziej wino i wódka.

48% piętnastolatków przyznaje, że ma łatwy dostęp do piwa, 43% do papierosów, 37%do wina, a34% do wódki

51% piętnastolatków w czasie ostatnich 30 dni piło piwo, 21% wino, 33% wódkę

Dane: ESPAD 2015 r.

 Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży

Od kilku lat rośnie odsetek kobiet, które zachowują całkowitą abstynencję podczas ciąży. Wciąż jednak zbyt mało lekarzy ginekologów edukuje i przestrzega na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód.
10% kobiet w Polsce spożywa alkohol w trakcie ciąży
65% kobiet przyznaje, że nikt z opieki medycznej nie rozmawiał z nimi na temat spożywania alkoholu w czasie ciąży

 Spożywanie nielegalnego alkoholu

Różne szacunki przewidują, że szara strefa napojów alkoholowych stanowi od 10% do 30% rynku. Natomiast nierejestrowane spożycie to 18 mln l 100-procentowego alkoholu, co stanowi ok. 15% legalnego rynku napojów spirytusowych.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku alkoholem metylowym zatruły się w Polsce 152 osoby, a 37 zmarło. Z kolei glikolem zatruły się 192 osoby, a 24 zmarły.

Ok. 858,3 mln zł wynosi strata, jaką Skarb Państwa i samorządy poniosły w 2011 r. – tylko z tytułu nieodprowadzonych podatków.

Członkowie ZP PPS mają świadomość istnienia tych problemów, dlatego angażują się w działania społeczne i edukacyjne – więcej w zakładce NASZE KAMPANIE.