Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

Zrzeszamy 90% rynku mocnych alkoholi

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy to dobrowolna, samorządna i samofinansująca się organizacja branżowa, będąca największym przedstawicielem branży spirytusowej w Polsce. Zrzeszamy 90 % rynku mocnych alkoholi, reprezentując zarówno międzynarodowe korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa.

Cele organizacji

tworzenie sprzyjających warunków społecznych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych dla branży spirytusowej,

budowanie sukcesu gospodarczego i wzmocnienie znaczenia sektora w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie,

umacnianie wielowiekowej tradycji wyrobów spirytusowych,

realizacja społecznej odpowiedzialności branży spirytusowej,

wypracowanie spójnej wizji rozwoju przemysłu przez wszystkich producentów napojów spirytusowych działających w Polsce.

Dołącz do nas

Jeśli jesteś:

  • przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na produkcji napojów spirytusowych,
  • przedsiębiorcą lub organizacją działającą w Polsce w otoczeniu producentów napojów spirytusowych,
  • przedsiębiorcą, który podziela cele i działania prowadzone przez ZP PPS (więcej w zakładce CELE)

oraz chcesz korzystać ze wsparcia i pomocy ZP PPS we wszelkich sprawach należących do zakresu jego działalności,

ZP PPS jest członkiem następujących organizacji:

Organizacje międzynarodowe:

Organizacje krajowe:

Organizacje międzynarodowe:

spiritsEurope

organizacja reprezentująca przemysł spirytusowy na szczeblu europejskim, składa się z 31 krajowych stowarzyszeń oraz 8 czołowych producentów mocnych alkoholi na świecie. http://spirits.eu/

Organizacje krajowe:

Krajowa Izba Gospodarcza

największa (zrzeszająca ponad 150 podmiotów) niezależna organizacja biznesu w Polsce utworzona w 1990 r. Izba dba o polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej i działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie. Organizuje międzynarodowe wystawy (Expo), a także misje gospodarcze i narodowe ekspozycje przedsiębiorców na całym świecie. http://kig.pl/

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie

organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego celem jest zwiększenie oddziaływania społecznego na procesy podejmowania decyzji dotyczących rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego. http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Rada-Dialogu-Spolecznego-w-Rolnictwie

Członkowie