O ZP PPS

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy to dobrowolna, samorządna i samofinansująca się organizacja branżowa, będąca największym przedstawicielem branży spirytusowej w Polsce. Zrzeszamy 90 % rynku mocnych alkoholi, reprezentując zarówno międzynarodowe korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nasze działania realizowane są na następujących płaszczyznach:

  • tworzenie warunków wspierających rozwój branży spirytusowej, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą,
  • współdziałanie z przedstawicielami władzy publicznej, światem nauki i organizacjami pozarządowymi,
  • uznanie dla zachowywania tradycyjnych metod produkcji,
  • promowanie odpowiedzialnej konsumpcji legalnego alkoholu.

Od 2008 r. prowadzimy kampanie społeczne oraz działania edukacyjne, które zapobiegają nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Misja

Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju branży, który pozytywnie wpływa na gospodarkę i rolnictwo. Jednocześnie chcemy we współpracy z partnerami społecznymi promować odpowiedzialne spożywanie alkoholu wśród dorosłych Polaków. Chcemy zarówno kreować pozytywny wizerunek polskich produktów spirytusowych w Polsce i na świecie, jak i kultywować tradycje produkcyjne kształtowane na przestrzeni kilkuset lat.