Nasze kampanie

Od 2008 r. ZP PPS w imieniu producentów mocnych alkoholi prowadzi kampanie społeczne i programy edukacyjne odpowiadające na najważniejsze problemy wynikające ze szkodliwej konsumpcji alkoholu. Zadaniem tych programów jest promowanie wśród Polaków odpowiedzialnego spożywania alkoholu, a w sytuacjach w których konsumpcja alkoholu mogłaby być niebezpieczna dla zdrowia lub życia – całkowitej abstynencji.

O realizacji i wynikach poszczególnych projektów piszemy w RAPORTACH SPOŁECZNYCH branży spirytusowej.

"Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie."

Cel: Wzrost wiedzy Polaków na temat zawartości alkoholu w poszczególnych napojach (piwo, wino, wódka, inne) i zasad odpowiedzialnej konsumpcji napojów alkoholowych.

Partnerzy: Patronat nad kampanią objęli m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja KRZYŚ, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii oraz Prezydent Miasta Gdańsk, Prezydent Miasta Gdynia, Prezydent Miasta Katowice.

Partnerzy medialni: Polska The Times, Medycyna Praktyczna (mp.pl) i WP.pl Abc Zdrowie.

Kampania zaplanowane jest na 3 lata. Po dwóch latach jej realizacji przeprowadzono badanie ewaluacyjne, podczas którego 20% respondentów zadeklarowało, że miało kontakt z kampanią, 77% oceniło ją pozytywnie, natomiast 78% potwierdziło, że kampanie tego typu są konieczne. Podsumowując działania we wszystkich kanałach komunikacji w 2017 r. z jej przekazem spotkało się ponad 8 mln osób.

Więcej na: https://pijodpowiedzialnie.pl/alkoholzawszeodpowiedzialnie/

„Tu się sprawdza dorosłość"

Cel: Zmniejszenie dostępności alkoholu dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Do udziału w kampanii zaproszone są sklepy z całej Polski, posiadające w swojej ofercie wyroby alkoholowe. Dołączenie do programu jest równoznaczne ze zobowiązaniem do rzetelnej kontroli dokumentów tożsamości młodzieży i niesprzedawania alkoholu osobom nieletnim

Partnerzy: Polska Izba Handlu oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz sieci sprzedaży detalicznej: Kaufland, Gama, Rabat Detal, SPAR. Kampanię objęli patronatem Minister Gospodarki oraz Komendant Główny Policji.

6 428 punktów sprzedaży alkoholu przyłączyło się do kampanii i wciąż dołączają nowe. Na stronie internetowej kampanii znajduje się „Mapa Odpowiedzialnych Sklepów w Polsce" pokazująca punkty sprzedaży, które biorą udział w programie i wyraziły chęć umieszczenia na stronie. Mapa jest na bieżąco aktualizowana.

Więcej na: http://www.tusiesprawdzadoroslosc.pl/

"Piłeś? Nie jedź!"

Cel: Zwrócenie uwagi kierowców oraz pasażerów na zachowanie trzeźwości podczas jazdy samochodem oraz na tragiczne konsekwencje prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Oprócz przekazu medialnego kampania obejmowała akcje ostrzegawcze w klubach i dyskotekach.

Partnerzy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji, Instytut Transportu Samochodowego, Polski Związek Motorowy, Fundacja „Krzyś", Polska Izba Paliw Płynnych, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego oraz koncerny paliwowe BP i LOTOS.

Ewaluacja (TNS OBOP):
Rozpoznawalność kampanii - 92%
Zmiana postaw:
25% osób zmieniło stosunek do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.
84% deklaruje, że będzie powstrzymywać innych od prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu.

Program realizowany w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej".

Więcej na: http://www.pilesniejedz.pl/

„Lepszy start dla Twojego dziecka"

Cel: Edukacja kobiet oraz środowisk medyczne o szkodliwych skutkach spożywania alkoholu w ciąży, przy jednoczesnym wskazywaniu na to, że każda ilość alkoholu może prowadzić do uszkodzenia płodu.

Partnerzy: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Położnych, centrum medyczne Enel-med, Specjalistyczne Centrum Medyczne Polanica Zdrój oraz szkoła rodzenia "SuperMama".

Partnerzy medialni: „Będę Mamą", „Mamo To Ja", „M jak Mama", „Magazyn Pielęgniarek i Położnych", „Magazyn Położna. Nauka i Praktyka" oraz serwisy internetowe babyboom.pl, babyonline.pl i mjamama24.pl.

Ewaluacja (TNS Polska):
W 2012 r. kampania dotarła do 220 tys. kobiet w ciąży:

91% uważa ją za wartą zapamiętania
90% uważa ją za informacyjną
89% uważa ją za przekonującą
88% ciężarnych uważa, że nie istnieje dowolna ilość spożywanego alkoholu w ciąży.
Więcej na: www.lepszystart.com.pl/
https://www.facebook.com/zdrowa.ciaza

„Domówka"

Cel: Promocja bezpiecznego i zdrowego stylu życia wśród młodzieży oraz postaw wolnych od alkoholu i substancji psychoaktywnych. ZP PPS wspólnie z Komendą Główną Policji wyprodukował film profilaktyczny pt. „Domówka" skierowany do młodzieży gimnazjalnej. Dołączono do niego scenariusz lekcji.

Partnerzy: Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji

Film i scenariusz lekcji zostały przekazane do szkół i jednostek policji w całej Polsce. Materiały są wykorzystywane przez policjantów, strażników miejskich, nauczycieli i pedagogów oraz organizacje pozarządowe.

Film powstał w ramach Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla m.st. Warszawy na lata 2012–2014 pt. „Bezpieczna Warszawa".

„Stop nielegalnemu alkoholowi"

Cel: Zwiększenia świadomości społecznej o zagrożeniach płynących z konsumpcji alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła. Akcja informuje jak także rozpoznać, że zakupiony produkt jest nielegalny. Kampania została przeprowadzona w 2013 r. w trzech województwach najbardziej zagrożonych problemem. Grupa docelowa: osoby w wieku 40+, o dochodach niższych niż 2,5 tys. zł/miesiąc, mieszkańcy małych miasteczek i wsi.

Partnerzy: Ministerstwo Finansów, Służba Celna, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Ewaluacja:Pozytywny odbiór kampanii - 91%

Zmiana postaw:
o 7% wzrosła świadomość zagrożeń związanych z konsumpcją alkoholu nielegalnego, takich jak śmierć i zatrucie
o 3% spadł odsetek osób przyznających się do zakupu nielegalnego alkoholu

EDUKACJA KONSUMENTÓW
ZP PPS prowadzi portal edukacyjny na którym konsumenci mogą poznać zasady bezpiecznego spożywania alkoholu.
Więcej na: www.pijodpowiedzialnie.pl

PRZEWODNIK DLA SPRZEDAWCÓW
Dodatkowo w ramach działań edukacyjnych ZP PPS przegotował również przewodnik dla sprzedawców, w którym edukuje na temat odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów alkoholowych oraz szkolenia dla sprzedawców alkoholu.

"Piłeś? Nie jedź!"

"Lepszy start dla Twojego dziecka"

"Domówka"

"Stop nielegalnemu"

www.pijodpowiedzialnie.pl

Odpowiedzialna sprzedaż