Partnerzy

Relacje z otoczeniem zewnętrznym są kluczowym elementem funkcjonowania każdej organizacji branżowej. Reprezentując przemysł spirytusowy w Polsce ZP PPS współpracuje z wieloma partnerami społecznymi, prowadzi dialog z administracją publiczną, korzysta z opinii ekspertów, realizuje projekty z organizacjami pozarządowymi, a także angażuje się w działania na szczeblu Unii Europejskiej.

ZP PPS jest członkiem następujących organizacji:

Organizacje międzynarodowe:

Organizacje krajowe:

Organizacje międzynarodowe:

spiritsEurope

organizacja reprezentująca przemysł spirytusowy na szczeblu europejskim, składa się z 31 krajowych stowarzyszeń oraz 8 czołowych producentów mocnych alkoholi na świecie. http://spirits.eu/

Organizacje krajowe:

Krajowa Izba Gospodarcza

największa (zrzeszająca ponad 150 podmiotów) niezależna organizacja biznesu w Polsce utworzona w 1990 r. Izba dba o polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej i działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie. Organizuje międzynarodowe wystawy (Expo), a także misje gospodarcze i narodowe ekspozycje przedsiębiorców na całym świecie. http://kig.pl/

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie

organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego celem jest zwiększenie oddziaływania społecznego na procesy podejmowania decyzji dotyczących rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego. http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Rada-Dialogu-Spolecznego-w-Rolnictwie

ZP PPS jest członkiem następujących organizacji:

Organizacjami międzynarodowymi:

  • International Alliance for Responsible Drinking (IARD) – organizacją zajmującą się edukacją społeczeństwa w kwestii odpowiedzialnego spożywania alkoholu oraz działań przeciwko problemowi uzależnień alkoholowych. http://www.iard.org/
  • Scotch Whisky Association (SWA) – stowarzyszeniem reprezentującym producentów szkockiej whisky w UE i na całym świecie. http://www.scotch-whisky.org.uk/
  • Distilled Spirits Council (DISCUS) – organizacją branżową reprezentującą głównych producentów i sprzedawców wyrobów spirytusowych w Stanach Zjednoczonych. http://discus.org/
  • International Wine & Spirit Research (IWSR) – czołowym dostawcą danych i informacji rynkowych o winach i napojach spirytusowych. http://www.theiwsr.com/

Inne organizacje branżowe: