Polacy a alkohol

Spożycie alkoholu na tle UE

Pod względem spożycia alkoholu Polska zajmuje 19. miejsce w Europie. Liderami spożycia są mieszkańcy Luksemburga, Czech i Łotwy. Powyżej unijnej średniej piją mieszkańcy krajów zachodnich: Francji, Austrii i Niemiec. Średnie spożycie alkoholu w Europie to 10,7 litra na mieszkańca.

Konsumpcja alkoholu w krajach UE w litrach 100-procentowego alkoholu na jednego mieszkańca powyżej 15. r. życia

Gusta – jak się zmieniały?

W ostatnich trzech dekadach znacząco zmieniła się struktura i sposób spożywania alkoholu w naszym kraju. Wzrosło spożycie piwa, zmalała konsumpcja napojów spirytusowych i win. W 1998 r. Polska przestała być krajem wódczanym. Liderem spożycia zostało piwo. Znacząco zmalała popularność win gronowych. Dominująca pozycja piwa na rynku alkoholi utrzymuje się do dziś.

Spożycie napojów alkoholowych na jednego mieszkańca w litrach 100-procentowego alkoholu

Struktura spożycia

W ciągu ostatniego roku statystyczny Polak wypił:

  • 5,9 l wina
  • 7,49 l wódki i innych mocnych alkoholi
  • 99,16 l piwa

Dane: WHO HFA-DE

Dane: PARPA na podstawie GUS