Samoregulacje

Branża spirytusowa od kilku lat rozwija samoregulację, dążąc do jak najwyższych standardów etycznych w prowadzeniu działalności biznesowej. Członkowie ZP PPS mając na uwadze specyfikę produktów, które oferują klientom, często nakładają na siebie ograniczenia wykraczające poza normy prawne czy regulacje ustawowe.

Kodeks dobrych praktyk marketingowych

W 2011 r. opracowano Kodeks dobrych praktyk marketingowych, zgodnie z którym promowanie napojów spirytusowych musi się odbywać zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i w żaden sposób nie może zachęcać do nieodpowiedzialnej konsumpcji czy nadużywania alkoholu. W 2012 r. przyjęto Procedurę postępowania do kodeksu". Procedura ta określa zasady postępowania w przypadku naruszenia kodeksu przez któregoś z sygnatariuszy. W przypadku naruszenia zasad kodeksu członkowie mogą zdecydować o usunięciu danej firmy ze Związku.

Deklaracje RDM

Z inicjatywy ZP PPS w 2012 r. członkowie podpisali deklarację w sprawie informacji na etykietach dotyczącej odpowiedzialnego spożycia alkoholu (RDM). W deklaracji członkowie wyrazili wolę zamieszczenia powyższej informacji do końca 2015 r. na etykietach wszystkich wyrobów spirytusowych wprowadzanych do obrotu w Polsce. Informacja może mieć formę strony internetowej np. www.pijodpowiedzialnie.pl lub znaków graficznych.