Członkostwo w Federacji Przedsiębiorców Polskich – krok na drodze do dalszego rozwoju

  • 05/04/2023

Z satysfakcją informujemy, iż nasza organizacja została przyjęta jako nowy członek Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Członkostwo to zostało sformalizowane poprzez podpisanie umowy przez prezesa Związku Pracodawców PPS, Witolda Włodarczyka, oraz prezesa Federacji, Marka Kowalskiego.

FPP reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorstw i instytucji, dążąc nieustannie do podnoszenia jakości funkcjonowania polskich firm zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Realizuje inicjatywy mające na celu kształtowanie odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki, skutecznej z perspektywy pracodawców oraz zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa dla pracowników.

Współpraca z FPP stanowi dla naszej organizacji znaczącą wartość dodaną, umożliwiając korzystanie z szerokiej gamy usług i wsparcia kompleksowego w zakresie Public Affairs oraz Public Relations. Z naszego punktu widzenia, członkostwo w FPP jest istotnym narzędziem wspomagającym rozwój naszej organizacji. W efekcie przyczynia się to do poszerzenia możliwości wsparcia branży spirytusowej oraz realizacji wspólnych celów członków ZP PPS.

Ostatnio dodane