Nowy Przewodniczący Rady Głównej ZP PPS

  • 12/07/2022

11 lipca 2022r odbyło się Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. W związku z końcem kadencji przewidzianym w statucie ZP PPS, ze stanowiska Przewodniczącej Rady Głównej ustąpiła Aneta Jóźwicka, (Corporate Relations Director Northern Europe, Diageo ), która funkcję tę pełniła przez ostatnie 2 lata. Uczestnicy zgromadzenia podziękowali jej za pracę i zaangażowanie w rozwój branży spirytusowej w Polsce, podkreślając, że jej wiedza i doświadczenie wciąż są potrzebne, szczególnie w obecnym czasie problemów z jakimi boryka się branża spirytusowa i cała gospodarka.

Ogólne Zgromadzenie na funkcję Przewodniczącego Rady Głównej powołało Marka Sypka  (Dyrektor Zarządzający, Stock Polska), który obowiązki będzie pełnił przez dwuletnią kadencję.

„Przed branżą spirytusową stoi wiele wyzwań, które spotęgowały się jeszcze w czasie obecnej trudnej sytuacji gospodarczej. W ostatnim czasie wzrosła akcyza na alkohol, wprowadzono podatek od małych formatówwzrosły koszty produkcji wynikające przede wszystkim ze skokowego wzrostu cen surowców, a także kosztów pracowniczych, energii i transportu. To wszystko powoduje, że rentowność producentów wyrobów spirytusowych gwałtownie spada – powiedział Marek Sypek. „Aby sprostać wyzwaniom, konieczny jest merytoryczny dialog wszystkich zainteresowanych stron, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli rządu, polityków i decydentów, którzy mają wpływ na decyzje regulujące rynek alkoholu w Polsce. Tylko wtedy możliwe jest, że będzie on się rozwijał w sposób zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich stron” – dodał.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS), to organizacja branżowa zrzeszającą 19 producentów napojów spirytusowych, odpowiadających za ponad 90% rynku tych wyrobów. Związek podejmuje działania na rzecz rozwoju branży w Polsce i za granicą poprzez współpracę z przedstawicielami władzy publicznej oraz organizacjami społecznymi. ZP PPS zajmuje się analizą i konsultowaniem społecznym projektów aktów prawnych, umacnia też wielowiekową tradycję produkcji wyrobów spirytusowych w Polsce. ZP PPS realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w branży spirytusowej, podejmując szerokie działania edukacyjne mające na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń związanych z nieodpowiedzialną konsumpcją i sprzedażą alkoholu. Od 2008 r. prowadzi kampanie społeczne, takie jak „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie”, „Lepszy start dla twojego dziecka” „Piłeś? Nie jedź!”,.

Ostatnio dodane