ZP PPS partnerem Konkursu Polskich Wódek i Okowit Ziemniaczanych

  • 13/09/2022

Instytut Skrzynki Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego zaprasza do udziału w Konkursie Polskich Wódek i Okowit Ziemniaczanych – Polish Potato Vodka Competition 2022, który odbywa się w dniach od 20 sierpnia do 26 września 2022 r.

Ideą konkursu jest promowanie polskiej tradycji produkcji wódek i okowit ziemniaczanych oraz nagradzanie ich twórców oraz wyrobów. Do konkursu mogą przystąpić producenci wódek i  okowit ziemniaczanych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, a wszystkie zgłaszane trunki muszą być dopuszczone do oficjalnej sprzedaży na terenie naszego kraju.

Zgłoszenia konkursowe e-mailowo przyjmowane będą do 15.09.2022 r.: [email protected]

Próbki wraz z wypełnionymi i podpisanymi formularzami zgłoszeniowymi (także do dnia 15.09.2022 r.) należy dostarczyć wyłącznie korespondencyjnie (przesyłki pocztowe lub kurierskie) na adres: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki; z dopiskiem „Konkurs Polish Potato Vodka Competition”.

Ostatnio dodane